Ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego po leczeniu antybiotykami Escherichia coli O157: H7 Infekcje

Dzieci z infekcjami przewodu pokarmowego wywołanymi przez Escherichia coli O157: H7 są zagrożone zespołem hemolityczno-mocznicowym. Nie wiadomo, czy antybiotyki zmieniają to ryzyko. Metody
Przeprowadziliśmy prospektywne badanie kohortowe 71 dzieci w wieku poniżej 10 lat, u których wystąpiła biegunka wywołana przez E. coli O157: H7 w celu oceny, czy leczenie antybiotykami u tych dzieci wpływa na ryzyko wystąpienia zespołu hemolityczno-mocznicowego oraz na ocenę wpływu zakażeń. czynniki na ten wynik. Szacunki dotyczące względnego ryzyka zostały skorygowane o możliwe zakłócające efekty za pomocą analizy logistyczno-regresyjnej.
Wyniki
Spośród 71 dzieci 9 (13 procent) otrzymywało antybiotyki, a zespół hemolityczno-mocznicowy u 10 (14 procent). Pięciu z tych 10 dzieci otrzymało antybiotyki. Czynniki znacząco związane z zespołem hemolityczno-mocznicowym były wyższe początkowe liczby białych krwinek (względne ryzyko, 1,3; 95% przedział ufności, 1,1 do 1,5), ocena z hodowlą kału wkrótce po wystąpieniu choroby (względne ryzyko, 0,3; procent przedziału ufności, 0,2 do 0,8) i leczenie antybiotykami (względne ryzyko, 14,3; przedział ufności 95%, 2,9 do 70,7). Kliniczne i laboratoryjne cechy 9 dzieci, które otrzymały antybiotyki, a 62 osób, które nie otrzymały antybiotyków, były podobne. W analizie wieloczynnikowej, która została dostosowana do początkowej liczby białych krwinek i dnia choroby, na której uzyskano stolec do hodowli, podawanie antybiotyku było czynnikiem ryzyka rozwoju zespołu hemolityczno-mocznicowego (względne ryzyko, 17,3%, 95% przedział ufności, od 2,2 do 137).
Wnioski
Antybiotykoterapia u dzieci z zakażeniem E. coli O157: H7 zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu hemolityczno-mocznicowego.
Wprowadzenie
Escherichia coli O157: H7 powoduje sporadyczne i epidemiczne infekcje żołądkowo-jelitowe na całym świecie. U około 15% dzieci w Ameryce Północnej, zakażonych E. coli O157: H7, zespół hemolityczno-mocznicowy rozwija się wkrótce po wystąpieniu biegunki.1-4 Zespół ten charakteryzuje się małopłytkowością, niedokrwistością hemolityczną i nefropatią oraz uważa się, że jest spowodowany przez toksyny Shiga opracowane przez E. coli O157: H7 lub inne infekujące E. coli, które zostały wchłonięte do krążenia ogólnoustrojowego.5
Leczenie antybiotykami nie poprawia zakażenia E. coli O157: H7, 1,6,7, aw niektórych badaniach wiązało się z gorszymi wynikami klinicznymi.8-10 W jednym prospektywnym, randomizowanym, kontrolowanym badaniu leczenie antybiotykami nie było ani szkodliwe ani korzystne, ale leczenie było podawane późno w trakcie choroby. [11] U dziecka zakażonego E. coli O157: H7, który był leczony antybiotykami przed wystąpieniem biegunki, ustało wydalanie kałowe organizmów, ale leczenie nie zapobiegło zespół hemolityczno-mocznicowy.12
Analizując rolę podawania antybiotyków jako czynnika ryzyka rozwoju zespołu hemolityczno-mocznicowego u dzieci zakażonych E. coli O157: H7, należy wziąć pod uwagę, że ciężkość choroby może zakłócać związek z leczeniem antybiotykami. Na przykład antybiotyki można podawać ciężko chorym zakażonym dzieciom, u których zespół hemolityczno-mocznicowy ma rozwijać się niezależnie od leczenia antybiotykami
[patrz też: ostra niewydolność nerek, odruchy patologiczne, wirus bostoński objawy ]
[więcej w: ostra przednerkowa niewydolność nerek, zatrzymanie pracy nerek, hiperkineza ]
[podobne: olx brzeg dolny, leki antycholinergiczne, grzybek tybetański skutki uboczne ]