Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej ad 6

Niektóre z delecji dotyczą tylko genów interferonu-., co sugeruje, że gen interferonu-.1 nie jest odpowiednim genem. W Patencie 4 obserwowaliśmy delecję wszystkich, oprócz dwóch genów interferonu-., które były hemizygotyczne, co wskazuje, że jedna z pęknięć chromosomu wystąpiła w obrębie tego genu. Komórki białaczkowe z hemizygotycznymi delecjami zachowują haploidalny zestaw genów interferonu; w takich przypadkach nie jest prawdopodobne, aby całkowita delecja jednego lub kilku genów interferonu była krytycznym wydarzeniem w białaczce. Jednak pozostałe allele (lub allele) odpowiedniego genu interferonu (lub genów) mogą być unieczynnione przez mutacje punktowe lub małe rearanżacje strukturalne lub przez mechanizm epigenetyczny, taki jak metylacja DNA. Efekt dawkowania genów to kolejne możliwe wyjaśnienie. Read more „Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej ad 6”