Wartość prognostyczna markerów komórkowych i serologicznych w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 ad 7

Wykrywalny poziom antygenu p24 HIV może również odzwierciedlać stymulację limfokinową, ponieważ indukowana mitogenem produkcja limfokin i proliferacja komórkowa są związane ze zwiększoną produkcją wirusa HIV.37 Chociaż antygenemia HIV jest związana z progresją choroby, antygen 26-27 p24 na ogół nie jest wykrywalny w surowicy 85 procent lub więcej bezobjawowych mężczyzn seropozytywnych HIV. Ponadto jest niewykrywalne u znacznej liczby pacjentów z zespołem związanym z AIDS lub AIDS. Dlatego kliniczna przydatność rutynowych testów tego markera została zakwestionowana38. Nie jest zaskakujące, że antygenemia p24 HIV okazała się być niewielkim czynnikiem przyczyniającym się do prognozowania w niniejszym badaniu.
Markery stymulacji immunologicznej, neopteryny i beta2-mikroglobuliny są szczególnie interesujące, ponieważ ostatnie badania wykazały, że mogą przewidzieć przyszły współczynnik spadku liczby limfocytów T CD4 + przez co najmniej dwa lub trzy lata.21, 24 Ponadto, beta2-mikroglobulina wykazano, że poziomy neopteryny mają wartość predykcyjną przy prawidłowym, pośrednim lub znacząco obniżonym poziomie limfocytów T CD4 +. To odkrycie wskazuje, że ich przydatność nie ogranicza się do części przebiegu zakażenia HIV.
Testy serologiczne mają tę zaletę, że są stosunkowo niedrogie, a surowica może być przechowywana dla wygodnego testowania. Testy na beta2-mikroglobulinę i IgA są szeroko dostępne, a testy na neopterynę w surowicy mogą być. Z naszego doświadczenia wynika, że zmienność pomiarów w surowicy po wielokrotnych testach tych samych pacjentów jest mniejsza niż w przypadku liczby limfocytów T CD4 +.
Markery surowicy odzwierciedlają główne immunologiczne konsekwencje zakażenia HIV; ich pomiar powinien zatem być wartościowy w ocenie terapii przeciwwirusowej. Ponadto, markery surowicy są związkami o względnie szybkim obrocie, tak że zmiany aktywności HIV indukowane przez terapię mogą być wykrywane szybciej i z większą dokładnością z tymi markerami niż przez poleganie wyłącznie na zmianach poziomów limfocytów T CD4 + lub przeżyciu pacjenta. Włączenie odpowiednich oznaczeń surowicy w badaniach klinicznych może ułatwić ocenę większej liczby leków antywirusowych i schematów podawania. Również decyzje dotyczące poradnictwa i wsparcia dla pacjentów i ich rodzin już opierają się na pomiarze poziomów limfocytów T CD4 +. Zatem markery aktywacji immunologicznej w surowicy, w połączeniu z pomiarami limfocytów T CD4 +, mogą dostarczyć cennych danych do leczenia infekcji HIV i AIDS, a także do zrozumienia ich patogenezy, rokowania i leczenia.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierane przez granty z National Institutes of Health (AI-23606, AI15332, AI-72631 i CA-16042), Danish Cancer Society (do Dr. Hofmann) i Psychoneuroimmunology Program w UCLA (do Dr. Melmed).
Jesteśmy wdzięczni wielu osobom, które brały udział w tym badaniu, w tym Imu Esmail, Mehran Bozorgmehri, Alex Rezai, Najibullah Aziz, Hripi Nishanian, Susan Stehn, Diana Liao oraz członkom Laboratorium Cytometrii Przepływowej w Centrum Interdyscyplinarnych Badań Immunologicznych oraz Disease i Multicenter AIDS Cohort Study Clinical Study Group na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles; Drs Anne Jackson i Noel Warner z Becton Dickinson, którzy hojnie dostarczali odczynniki do testów rozpuszczalnych receptorów interleukiny-2; i Karen Hogan-Lane, która zapewniała cenną pomoc w przygotowaniu raportów i rękopisu.
Author Affiliations
Od Centrum Badań Interdyscyplinarnych w Immunologii i Chorób, Jonsson Comprehensive Cancer Center, UCLA School of Medicine (JLF, BH, RM, PN, JVG) i UCLA School of Public Health (JMGT, RD). Prośba o przedruk do Dr. Fahey z Wydziału Mikrobiologii i Immunologii UCLA School of Medicine, 12-262 Factor Bldg., Los Angeles, CA 90024-1747.

[więcej w: jaskolcze ziele, ile kosztuje rezonans magnetyczny, olx wschowa ]