Wpływ celekoksybu, inhibitora cyklooksygenazy-2, w rodzinnej gruźlicy gruczolakowatej ad

Jednak toksyczność żołądkowo-jelitowa związana z konwencjonalnymi NLPZ może ograniczyć ich długotrwałe stosowanie w zapobieganiu rakowi.14 NLPZ są inhibitorami rodziny enzymów cyklooksygenazy, która katalizuje metabolizm kwasu arachidonowego do prostaglandyn, prostacykliny i tromboksanów. Izoforma cyklooksygenazy-1 ulega konstytucyjnej ekspresji w większości tkanek, gdzie pośredniczy w funkcjach fizjologicznych, takich jak cytoprotekcja błony śluzowej żołądka i regulacja agregacji płytek. Jego hamowanie może wyjaśniać wiele powszechnych działań niepożądanych NLPZ, w tym owrzodzenie żołądka i krwawienie z przewodu pokarmowego.14,15 Izoforma cyklooksygenazy-2 jest indukowana w odpowiedzi na cytokiny i czynniki wzrostu i ulega ekspresji w chorobie zapalnej, zmianach przednowotworowych (takich jak gruczolaki jelita grubego) i raka jelita grubego. 16-18 Jego zahamowanie nie jest związane z owrzodzeniem żołądka.15,19-21 Jednak długoterminowe skutki selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy 2 w porównaniu z tradycyjnymi NLPZ pozostają do ustalenia .22 Dowody eksperymentalne potwierdzają koncepcję, że chemoprewencyjne działanie NLPZ może wynikać przynajmniej częściowo z hamowania cyklooksygenazy-2,23. Dlatego selektywne hamowanie cyklooksygenazy-2 oferuje potencjalną farmakologiczną strategię zapobiegania gruczolakom jelita grubego.
Aby ustalić, czy hamowanie cyklooksygenazy-2 może zmniejszyć stopień polipowatości u pacjentów z rodzinną polipowatością gruczolakowatą, badaliśmy wpływ celekoksybu, czynnika, który selektywnie hamuje cyklooksygenazę-2,21
Metody
Pacjenci
Pacjenci z rodzinną polipowatością gruczolakowatą, którzy byli w wieku 18 do 65 lat, którzy nie mieli usuniętego całego jelita grubego, i którzy mieli pięć lub więcej polipów o średnicy 2 mm lub większej, które można było ocenić endoskopowo, kwalifikowali się. Kryteria wykluczenia obejmowały historię kolektomii w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub przewidywaną kolektomię w ciągu 8 miesięcy po randomizacji; stosowanie NLPZ lub aspiryny trzy lub więcej razy w tygodniu w ciągu 6 miesięcy od randomizacji lub jeden lub dwa razy w tygodniu w ciągu 3 miesięcy od randomizacji; lub nieprawidłowe wyniki testów laboratoryjnych w surowicy (pełna morfologia krwi i czynność wątroby oraz testy czynności nerek).
Badanie zostało zaaprobowane przez instytucyjną komisję rekrutacyjną University of Texas MD Anderson Cancer Centre oraz komisję etyczną St. Mark s Hospital w Londynie. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów.
Projekt badania
Badanie było randomizowane, podwójnie ślepe i kontrolowane placebo. Przeprowadzono go między grudniem 1996 r. A grudniem 1998 r. W MD Anderson Cancer Center w Houston i St. Mark s Hospital w Londynie. Stu ośmiu pacjentów, którzy kwalifikowali się do badań przesiewowych, poddano badaniu endoskopowemu; 29 miało niewystarczające polipy do włączenia do badania i 2 wymagało kolektomii w zaawansowanej chorobie (rak odbytnicy i duży gruczolak osiadły). Zgodnie z protokołem, 75 pacjentów początkowo losowo przydzielono w stosunku 2: 2: do otrzymania celekoksybu (Celebrex, GD Searle, Skokie, IL), albo 100 mg dwa razy dziennie albo 400 mg dwa razy dziennie, albo identyczne placebo doustnie przez sześć miesięcy. Placebo zawierało 250 mg laktozy
[przypisy: skąpomocz u niemowlaka, ceftriakson, mroczki przed oczami ]
[hasła pokrewne: odruchy patologiczne, elastopatia u dzieci, skaza limfatyczna ]
[hasła pokrewne: guzek schmorla, guzy na tarczycy, olx witkowo ]