Ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego po leczeniu antybiotykami Escherichia coli O157: H7 Infekcje ad 6

Ponadto, spośród 18 dzieci, które oceniano w Szpitalu Dziecięcym i Regionalnym Centrum Medycznym, tylko miał temperaturę przekraczającą 38,0 ° C na wstępnej ocenie, a zespół hemolityczno-mocznicowy nie rozwijał się u tego dziecka. Ponadto, pomimo braku związku pomiędzy leczeniem lekami przeciwnowotworowymi lub narkotykami opioidowymi a ryzykiem wystąpienia zespołu hemolityczno-mocznicowego, zalecamy odradzanie stosowania tych leków u dzieci z ostrą biegunką, ze względu na doniesienia o ich związku z powikłaniami E. zakażenie coli O157: H7 i przedłużenie objawów.1,24,26-28 Nasze dane mogły zostać zakłócone przez błąd selekcji, ponieważ badaliśmy tylko dzieci, których stolce dały E. coli O157: H7 zidentyfikowane przez naszą sieć nadzoru. Nie jesteśmy jednak w stanie ocenić wpływu leczenia antybiotykami u dzieci zakażonych tym patogenem, którego choroba nie została zdiagnozowana przez nasz system uczestniczących laboratoriów. Read more „Ryzyko zespołu hemolityczno-mocznicowego po leczeniu antybiotykami Escherichia coli O157: H7 Infekcje ad 6”